התבטאות נוסע לנהג

נוסע, עורך דין מגבעתיים הממהר לבית המשפט ומגיע באיחור כי יצא מאוחר מהבית מדרבן את הנהג בהתבטאות של יאלה יאלה, סע מכאן, סע בנתיב הזה, קח ימינה קח שמאלה, יאלה יאלה