מזמין מונית טיפוסי

מזמין מונית טיפוסי מזמין מונית טיפוסי, אינו ממתין למונית בנקודת ההזמנה !!! הנוסע ממתין שהנהג יצלצל כי הגיע וממתין לו בנקודת ההזמנה ורק אז הנוסע מתחיל לרדת מקומה רביעית או ממתין למעלית. רגע לפני שהוא מגיע למונית כמובן שהנוסע חייב לפנות את הזבל מביתו ואת כל אריזות המחזור לפזר בפחים הנכונים. ורק אז הנוסע מגיע…